Ochrana dat, ukládání dat

Získávání a zpracování osobních dat
Při návštěvě našich internetových stránek zpravidla nepotřebujeme žádné Vaše osobní údaje. V  potaz bereme obecné informace o jménu Vašeho poskytovatele připojení k internetu, vyhledané internetové stránky a používané internetové prohlížeče. Tyto údaje nám slouží ke statistickým účelům a ke zlepšení internetové nabídky.
Za účelem bezpečnosti systému a jeho udržení v provozu zapisuje náš webový server také jméno domény nebo IP adresu počítače. Tyto údaje se dočasně ukládají a následně mažou. Nařízení zahrnují zákon o ochraně údajů telefonních služeb a zákon o ochraně spolkových údajů.
Osobní údaje jsou přijímány pouze tehdy, zadáte-li je sám / sama, například v rámci objednávky informačních materiálů nebo přijetí do seznamu elektronických kontaktů pomocí našeho kontaktního formuláře. Požadujeme pouze takové údaje, které jsou nezbytné k danému účelu.
Použití a předání osobních údajů a vazba na účel
Všechny údaje nutné k výše zmíněným účelům, která se vztahují k Vaší osobě, se zaznamenávají a zpracovávají pouze za účelem zpracování Vašeho požadavku. V žádném případě tyto údaje neposkytneme třetí osobě. Tyto webové stránky používají soubory cookie Google DoubleClick (Floodlights). Doubleclick je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči uživatele. Ty se používají k hodnocení využití těchto webových stránek. Shromážděné údaje budou vyhodnoceny pouze pro statistické účely a v anonymní podobě. Vašemu prohlížeči bude přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID). Soubory cookie DoubleClick neobsahují žádné osobní údaje. Pomocí cookie můžete zabránit stažením a instalací pluginu plug-in k dispozici pod odkazem Extenze deaktivace DoubleClick pod níže uvedeným odkazem. Případně můžete vypnout soubory cookie Doubleclick na stránce Digitální inzerce na následujícím odkazu.
Použití kontaktních údajů, které jsou uvedeny v rámci naší prezentace na internetu, jako adresy, jména pracovníků, telefonní čísla a e-mailové adresy, třetí osobou k  dalšímu poslání je zakázáno, pokud nejsou informace bezpodmínečně vyžadovány.

Přenos dat
Přenos osobních údajů na našem serveru neprobíhá zakódovaně. Proto nemůže být vyloučena možnost, že tyto údaje může při přenosu číst třetí osoba. Pokud chcete tomuto zabránit, nesmíte nám předávat žádné osobní údaje přes naši internetovou stránku. Máte však možnost předání údajů alternativními cestami, například poštou.

Cookies a aktivní prvky
Internetové stránky nepoužívají žádné cookies a Java-Applets. Jen některé java skripty usnadňují ovládání. Při tom nejsou požadovány ani zaznamenávány žádné údaje.

Ukládání dat a ochrana dat

Pro některá použití (např. objednávka informačního materiálu) se u nás přechodně ukládají Vámi zadané osobní údaje. Baude Holding GmbH zavedla nutná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby ochránila Vaše údaje před náhodnými nebo záměrnými manipulacemi, ztrátou, porušením nebo zásahem neoprávněné osoby. Naše bezpečnostní opatření se v průběhu času vylepšují. Přesto nemůže být v síti, jako je internet, nikdy zaručena stoprocentní ochrana. Je možné (i když nikoli pravděpodobné), že budou Vaše údaje zpřístupněny třetí osobě skrz nelegální aktivity, obzvlášť neoprávněné vniknutí na náš server (cracking). Zbytkové riziko tu je.
Podle zákona na ochranu spolkových údajů (BDSG) jsme v podniku jmenovali osobu zodpovědnou za ochranu údajů.

Publication of the contact details of the data protection officer according to Art. 37 Section 7 GDPR

data protection officer:

Mr. Klaus Schneider, phone: +49 151 120 39683, datenschutz(at)baude.de